2021-2027 Erasmus egyéni 6

Feltöltve: 2022. szeptember 14.
Rovat:

Dely Zsuzsanna-Rovinj, Horvátország

Vonások és fogások- Az írás és fogalmazás tanításának jelentősége az anyanyelvi oktatásban

A magyar nyelv és irodalom tantárgy az alsó tagozaton, az alapfokú képzés első nevelési-oktatási szakaszában komplex egységet alkot. Az olvasás és írás jelrendszerének tanítása párhuzamosan folyik a többi nyelvi készség és képesség, a szóbeli és írásbeli nyelvhasználati területek (beszéd, olvasás, hallott és olvasott szöveg értése, írás, helyesírás, szóbeli és írásbeli szövegalkotás) folyamatos fejlesztésével. A tanfolyam ezen területek közül a kevésbé népszerű, gyakran kitartó és nagy erőfeszítéseket igénylő írás, helyesírás, szó- és írásbeli szövegalkotás területek tanítását helyezte a középpontba. A csoport 6-10 éves gyermekek tevékenységgel és játékkal támogatott anyanyelvi neveléséhez kapott elméleti és gyakorlati képzést. Gyakoroltuk különböző szövegek építkezését, megalkotásuk és megjelenítésük módját. Feladatokkal, feladatsorokkal ismerkedtünk, melyeket közvetlenül vagy alkotó módon továbbgondolva felhasználhatunk saját munkánkban. Képességfejlesztő tevékenységeket, játékokat ismerhettünk meg és próbáltunk ki, amelyekkel biztosítható a tanítás során a gyermeki kifejező kedv felkeltése és fenntartása. Az egy hét alatt segítséget kaptam, hogy komplex szemléletű, változatos tevékenységrendszer szervezésével olyan tanulási helyzeteket teremtsek, amelyben a gyermek aktív résztvevője a kommunikációs folyamatoknak. A megszerzett tudást szeptembertől szeretném tanítványaimmal is megismertetni. Szervezett hajókiránduláson elhajóztunk a Lim fjordhoz, ill. megtekintettük Vrsar városát is. Természetesen a programok mellette felfedeztük Rovinj és Pula festői városait is.

Képek

Prezentáció

Friss híreink

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram