2021-2027 Erasmus egyéni 9 - Rovinj

Feltöltve: 2023. augusztus 28.
Rovat:

Hollós Ágnes - Rovinj, Horváthország

Inkluzív nevelés, oktatás

Erasmus + képzés az inkluzív nevelésről Rovinjban

Pályám kezdetén is sokat foglalkoztam szakirodalmak segítségével, a Magyarországon megtalálható gyermekközpontú iskolákkal. Itt találtam rá (többek között) a Gyermekek Házára, melynek módszereit, szemléletét, könyvekből megismerve próbáltam beépíteni mindennapi munkámba. Hatalmas öröm volt számomra, hogy Erasmus pályázat segítségével, július 3. hetében, Rovinjban részt vehettem egy szakmai képzésen, melyet ennek az intézménynek megálmodója és alapítója Kókainé Lányi Marietta és munkatársa Szabóné Vajna Kinga tartottak.

Ebben a méltányosságon alapuló, befogadó iskolai környezetben a megfelelő módszereket, munkaformákat, eszközöket hatalmas szakmai tapasztalattal, odafigyeléssel, körültekintéssel választják ki. Ebbe a munkába, gondolkodásmódjukba nyertünk bepillantást kollégáimmal együtt, az országhatáron innen, s határon túlról is.

Iskolánkban fontos pedagógiai célkitűzés a tanulói motiváció növelése megfelelő módszerek elsajátításával, a differenciálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás megvalósítása, a tanulók hatékony személyiségfejlesztése. XXI. század létfontosságú készségei a kritikai gondolkodás, kommunikáció, együttműködés, kreativitás. Ezen a képzésen, egy három évtizede eme elvek alapján működő intézmény jó gyakorlatai által kaptam megerősítést, segítséget. Szemléletem formálódott, sok új ismerettel gazdagodtam, melyeket a mindennapi munkám során hasznosítani szeretnék.

A képzés során megismerkedtünk a tanulók egyéni szükségleteihez igazított iskolai környezettel, az inkluzív nevelés-oktatás jellemzőivel, egyéni fejlesztési tervekkel, a differenciáló tanulásszervezési eljárásokkal, az árnyalt értékeléssel, az elfogadó légkörrel, a nevelési-oktatási folyamat résztvevőinek együttműködésével.

A személyre szabott oktatást a differenciált rétegmunkával biztosítják tanulóinknak. A gyermekeket tudásszintjük alapján 3, esetenként 7-8 csoportba sorolják (tananyagtartalomtól függően), hogy mindenki a tudásának, képességeinek megfelelő fejlesztésben részesüljön.

A kooperatív csoportmunkát, - ahol a tökéletes végeredményhez mindenki munkájára szükség van, - a közösségépítés szempontjából szintén elengedhetetlennek tartják. Egymás elfogadása, tolerálása, ebben a légkörben, ezzel a munkaformával tud kialakulni, fejlődni. Kooperatív csoportmunkáink során sok játékot tanultunk, feladatokat terveztünk, szakirodalmat dolgoztunk fel, mely az együttműködést fejleszti.

A Gyermekek Háza a differenciálást, az oktatást alapelemének tekinti. Egyénre szabott feladatokkal szervezi a tanulói aktivitásra épülő tanulást, a személyre szabott tanulástámogatás módjait, eszközeit. Differenciálni lehet gondolkodási szintek szerint, intelligencia-területek alapján is. Megtanultunk személyre szabott feladatokat tervezni, tanulást szervezni ezeknek a segítségével is.

A tanulás utáni késő délutáni, esti órákban felfedeztük Rovinj nevezetességeit, építészeti csodáit, a tengerpartot, a delfineket. Sétáink során az óváros épületeiben gyönyörködtünk, a sikátorok hangulata felejthetetlen élmény marad. Szervezett autóbusz- és hajókirándulás keretében meglátogattuk a közeli városok közül Pulát és Vrasart is.

Nagyon jó, hogy intézményünk vezetésének fontos a pedagógusok szakmai fejlődése, s támogatja a magyar nyelvű képzéseket is, ahol sok hasznos ismeretre tehetünk szert, szaktudásunk gazdagodhat, megismerkedhetünk a határon túl élő kollégáink mindennapjaival, problémáival, bepillantást nyerhetünk a környező országok kultúrájába, iskolai életébe is.

Köszönöm a lehetőséget az Erasmus+ szervezőinek, koordinátorainak, az iskola vezetésének és kollégámnak Hegyi Gabriellának az utazás szervezésében nyújtott segítségéért.

Képek

Prezentáció

Friss híreink

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram