2021-2027 Erasmus egyéni 9

Feltöltve: 2022. november 28.
Rovat:

Szabadiné Viszmeg Erzsébet- Spanyolország

Google for Education: Search, Collaborate and Create

Tanárképzés La Lagunában

A Google for Education: Search, Collaborate and Create című Erasmus+ tanárképzési kurzuson vettem részt 2022. október 24-28. között iskolánk nyertes pályázatának köszönhetően La Laguna spanyol városban.

Mivel már korábban is részt vettem IKT képzésen az Erasmus+ programban, szerettem volna mélyebb, professzionálisabb ismereteket szerezni.  Az előző képzésen több alkalmazásról is volt szó, bemutatták nekünk, de az adminisztrátori szerepben való használathoz nem sikerült elegendő tapasztalatot szereznem. A mi iskolánk a Microsoft Teams alkalmazáson szervezte korábban az online oktatást, és jelenleg is ezt a felületet vesszük igénybe felzárkóztatásra, tehetségfejlesztésre, a hiányzó tanulók oktatására; de szerettem volna más alternatív lehetőséget is megtanulni. Mivel a Google alkalmazás használata az oktatásban ingyenes, és már jelenleg is sok funkcióját használjuk, nagyon alkalmasnak tűnik erre a célra. Tanulási célként azt fogalmaztam meg, hogy a tanfolyamon tanultak segítségével váljak alkalmassá oktatásszervezési feladatok megoldására ezen a felületen. Nem kizárólag technológiai tudásra, az IKT kompetenciáim fejlesztésére törekedtem, hanem az is célom volt, hogy ezeknek a tanulási folyamatba való beágyazásához módszertani útmutatásokat, ötleteket is elsajátítsak.

Még a korábbi IKT tanfolyam nagyon sok alkalmazást bemutatott, de csak a Trello felületén összesítette a tananyagot, a mostani tanfolyamon elsajátítottam a Google Classroom komplex alkalmazását. Az életkori sajátosságok miatt nagyon előnyösnek találom azt, hogy a teljes tanulási folyamatot ezen a felületen lehet tervezni-megvalósítani-értékelni. Az alkalmazás beállításának kezelésével azt is tudom majd biztosítani, hogy a tanulók a kezdő felületen mindig csak az aktuális tananyagot lássák, a feladatok közül is csak azt, amelyik kiosztásra került. Így elkerülhető, hogy a túl sok felület-fül-információ között elkeveredjenek. Ugyanakkor a „Feladatok” fülre kattintva elérhetővé és láthatóvá válik az egész téma szerkezete, az egyes egységek egymásra épülése. A felületen jól strukturálható a tanulási folyamat, lehetőség van fő- és melléktémák megadására, a feladatok megfelelő egység alá rendelésére. A tanulók egymás munkáit is megismerhetik a csoporton belül.

A Google Classroom osztály oldalára/kezdő lapjára betehető egy Padlet csoport, amelyen egymás mellett is láthatóak a segédanyagok, alkalmazások, ajánlások. Az ide beilleszthető programok, kooperációt támogató alkalmazások is hozzárendelhetőek a csoportfelülethez, így innen indulva tudnak a diákok akár iskolán kívül is együttműködést kívánó feladatokat megoldani. Számos olyan módszert is bemutatott a trénerünk, amely biztosítja a diákok tanulási motivációjának fejlesztését, tudja kezelni és kiegyenlíteni a tanulók eltérő képességeik és szociális környezetük miatti különbségeiket, gyakran hátrányaikat.

A tanfolyami foglalkozások szervezésével egy követendő mintát is kaptam a nyugodt tanulási feltételek, a ráhangolódás megvalósítására. Minden napot mindfulness-gyakorlattal kezdett a tanár, meditációs szakasszal elérte, hogy mindenki fókuszáljon az előtte álló feladatra, érzelmileg felkészüljön az új ismeretek befogadására, mozgósítsa akaratát, motivációs bázisait. A nap zárásaként szintén levezető alkalmazásokat végeztetett velünk.  Napi munkám során gyakran tapasztalom, hogy a diákok „felpörögnek”, olyan aktív állapotba kerülnek, ami gátolja a figyelmük összpontosítását, ezek a gyakorlatok segíthetik ennek a problémának a feloldását.

A tanfolyami tematikába lehetőségünk volt a már meglévő tudásunk integrálására, az egymástól tanulásra és új alkalmazások megismerésére is.  Egy-egy esetben a már ismert alkalmazásról is tanultam újat még.

A nemzetközi tanulási környezet pedig lehetővé tette, hogy ezekről az IKT alkalmazásokról szakmai vitákat folytassunk. A közös munka során jól kidomborodott, hogy milyen tanulócsoportban, milyen alkalmazás lehet a legeredményesebb.

A tanulóktól kért visszajelzések, házi feladatok egyre több konfliktust okoznak iskolánkban. A most megismert Flip alkalmazás segítségével rövid videóüzenetekben is készíthetnek „szóbeli” leckét a tanulók, adhatnak visszajelzést, ez az olvasás vagy az írásbeliség területén nehézségekkel küszködők számára is jó alternatíva lehet.

Nekem eddig nehézséget jelentett a tanóráimon kollaboritást igénylő óraszakaszok tervezése, megvalósítása. A Google alkalmazások segítségével számos valósidejű együttműködést tudok majd szervezni. Ez azonkívül, hogy a XXI. századi oktatás kihívásaihoz igazodó módszer, motiváló hatású is, és közösségépítő. A diákok a közösség iránti szerepvállalást erősítő pedagógiai helyzetekbe kerülnek, az alkalmazások segítségével a pedagógus az együttműködési képességek fejlődéséhez szükséges feltételeket megteremti. A különböző platformok, alkalmazások használata a tanulókat egymás elfogadására, tiszteletére, kölcsönös támogatására, előítélet-mentességre neveli.

A szervezett program keretében pedig részt vehettem egy városnéző túrán, - ahol bemutatták nekünk a világörökség részét képező történelmi városrészt, a helyi kulturális sajátosságokat.

Ellátogattunk a Teide Nemzeti Parkba, ahol számos ötletet kaptunk az ökoiskolai programjaink gazdagításához.

Képek

Prezentáció

Friss híreink

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram