Az ÚR segített el bennünket egészen idáig! (1Sám 7,12b)

Feltöltve: 2023. november 21.
Rovat:

Az ÚR segített el bennünket egészen idáig! (1Sám 7,12b)

Pál írja: De mivel Isten mind e mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek... (ApCsel 26,22)

Pál apostol. Róla sokat hallunk és olvasunk hittanórákon. Krisztus evangéliumának terjedését illetően a legaktívabb szolgálatot ő végzi. De nem mindig volt ez így. Pál aki akkor még a Saul nevet viselte a zsidóság szigorúbb, farizeusi szárnyához tartozott. Tanult emberként jogosult volt arra, hogy a kereszténység üldözésében tevékeny szerepet vállaljon. Ennek okán éppen Damaszkuszba tarott amikor hirtelen egy kápráztató fényjelenség tanúja lett, és hallotta, amint valaki megszólítja: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Saul megdöbbent kérdésére az a válasz érkezett, hogy Jézus az, aki szólítja őt. Ettől kezdve viseli a Pál nevet és egész életét az evangélium szolgálatának szenteli. Többször kerül élete veszélybe, de mind végig kitartott hite mellett. A mai Újszövetségi igénk is egy ilyen helyzetet idéz fel. Pál apostolt  aki már két éve börtönben van kihallgatja két helytartó. Az apostolnak minden oka meglehetne, hogy a két éve tartó igazságtalan fogva tartás alatt megtört emberré váljék, de nem egy megtört ember szavait olvastuk mivel ismeri a terhek hordozásához szükséges erőforrást. Aki nem más, mint Krisztus. Legyen a mi életünk alapja is Jézus és az Ő Igéje. Lássuk, hogy a terheinket nem kell egyedül hordoznunk Isten mindig megsegít és akkor Pállal együtt mi is elmondhatjuk: „itt állok, és bizonyságot teszek”

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram