BÖJTI ÁHÍTAT, /Szerző: Pazdernyik Pál/

Feltöltve: 2023. április 5.
Rovat:

Szeretettel köszöntelek Benneteket a Pünkösdi Egyház lelkipásztoraként!

Szeretném a BÖJT fogalmát megosztani Veletek, majd a gondolatok végén: Pintér Béla „Hídépítő” dalával búcsúzom Tőletek, fogadjátok szeretettel!

-Ebben az időszakban, amit az egyházak nagyböjtnek neveznek, különös módon készülünk a húsvétra. Lelkünkben de még testünkben is megtisztulásra, megújulásra törekszünk. Sőt még környezetünket, otthonainkat kertünket is ebben az időszakban újítjuk meg. Ilyenkor van a természetben is a „tavaszi nagy takarítás ideje.”

-Miért van erre szükség?

Mert ahogyan a testünket fizikálisan megtisztítjuk, a fejlődésünket gátoló méreganyagoktól, lerakódásoktól, ugyan úgy a lelkünknek is szüksége van az úgynevezett „méregtelenítésre”.

-Mik lehetnek ezek a hitbéli fejlődésünket, gátoló „mérgek”?

például: - a keserűség, a harag, a mérges felindulás, neheztelés, haragtartás, a megnem bocsájtás, az átkozódás és szitkozódás, a káromló beszéd, erőszakos, durva és bántó viselkedés és sorolhatnám még, amik beszennyezik tiszta lelkiismeretünket és kapcsolatainkat. Ezeket mind fel kell fedezni magunkban és meg kell látni, de főképpen ki kell takarítani mindennapi beszédünkből és az életünkből! Csak így lehet tiszta a lelkiismeretünk és őszinte a kapcsolatunk egymással és a Mindenható Istennel is.

-Hogyan történik ez? 

A Bibliába így olvassuk: „Ha megvalljuk ami bűneinket, hű és igaz az Isten, hogy megbocsájtson és megtisztítson minket minden hamisságtól” Ez a tisztítás nem szivaccsal, kefével és söprűvel történik, hanem a mi gondolatainkkal, akaratunkkal és szavainkkal.

-A böjtben nem csak a kedvenc ételeinkről mondunk le, vagy a kívánt mindennapi szükségleteinket korlátozzuk, hanem gondolatunkban és a lelkiismeretünkben fordulunk közelebb Istenhez, a mi Mennyei Atyánkhoz és a Megváltó Jézus Krisztushoz.

-A hogyan a szennyes ruhára nem húzzuk fel a tisztát vagy az ünnepi ruhát, úgy a lelkünket is előbb megtisztítjuk a bűntől a „mérgezőtől” és a tisztát, a „Mennyeit” azután vesszük magunkhoz, és magunkra. Jézus Krisztust amikor nagypénteken keresztfára feszítették, a mi bűneinkért halt meg, hogy bűnbocsánatot kaphassunk, ha kérjük Tőle.

Bűneink elválasztanak Istentől bennünket, amíg meg nem valljuk őket!  Ha belátjuk és megvalljuk, bocsánatot nyerünk, és tiszta lelkiismereti szabadsággal élhetünk.  A Pédabeszédek 28,13 ezt a következőképpen fogalmazza meg: „Ha takargatod bűneidet nem lesz jódolgod, de ha bevallod és elhagyod bocsánatot kapsz”

-A böjt tehát önvizsgálatra és önfegyelemre késztet, közelebb terel minket a Mennyei Atyához, aki kész megbocsájtani, de igazságos is. Őszinteséget vár tőlünk. Bűneink büntetését Jézus magára vette, kifizette, de el kell hinnem és hitem bizonyítékaként kérnem az Ő bocsánatát. Jézus mindenki bűnéért meghalt, de bűnbocsánatot csak az nyer, aki ezt kéri és maga is gyakorolja, ahogyan azt az ismert „Miatyánk” imádságban meg is fogalmazzuk.

Kívánok mindenkinek őszinte felkészülést, megtisztult és megújult húsvétot, igazi feltámadási ünnepet!

Szeretettel: Pazdernyik Pál lelkipásztor

Friss híreink

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram