Zene újszerű szerepe a mindennapi képességfejlesztésben

Feltöltve: 2020. január 1.

Kedvezményezett neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Projekt címe: Zene újszerű szerepe a mindennapi képességfejlesztésben
Azonosító szám: EFOP-3.3.7-17-2017-00041
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.01.
A projekt megvalósítás befejezése: 2020.01.01.
Elnyert támogatási összeg: 74 592 267 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt célja
A projekt célja olyan tanórán kívüli ismeretterjesztő és fejlődést elősegítő programok megvalósítása, melyek művészeti, kulturális és kreatív tartalommal rendelkeznek és hozzájárulnak a gyermekek különböző kompetenciáinak fejlesztéséhez, ezáltal kiterjesztve és színesítve a neveléshez és képzéshez való hozzáférés lehetőségeit.

Ezt szem előtt tartva a projektben megvalósítani kívánt programok pedagógusok és szakemberek bevonásával olyan módon kerültek összeállításra, hogy minden érintett korosztály számára biztosítsák a megfelelő kulturális, ismeretterjesztő tartalommal rendelkező foglalkoztatási formát, kiemelt figyelmet fordítva a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyermekek speciális igényeire. A projekt célja, hogy minden résztvevő gyermek képességeihez és saját fejlődési üteméhez szabott foglalkoztatásban részesülhessen, így az oktatásban egyenlő esélyekkel vehessen részt. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek érdekében a programok az intézményekkel egyeztetve és az illetékes szakértői bizottság által meghatározott feltételek figyelembevételével, a kidolgozott speciális tantervekhez igazodva kerülnek kialakításra.

http://palyazatiprojektmenedzsment.hu/kossuth_lajos_evangelikus_altalanos_iskola

Friss híreink

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram