Eljön az az idő - így szól az Úr...

Feltöltve: 2022. október 5.
Rovat:

Eljön az az idő - így szól az Úr -, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával. (Jer 31,31)

Akik izráeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus test szerint… (Róm 9,4-5)

A szövetség két fél között létrejövő szerződéses viszonyt jelent. A szövetség létrejöhet emberek; egyének és csoportok; csoportok és csoportok; valamint Isten és az ember között. A szövetségi viszony létrejötte a felek között szoros kapcsolatot hoz létre és a szerződésben foglaltak feltétlen és kölcsönös megtartására kötelezi őket.

Azt tudjuk, hogy a Bibliánk két nagy részből áll. Az Ó szövetségből és az Újszövetségből. A „régi szövetség” melyet Isten az Ő népével kötött Mózesen keresztül a törvények szigorú betartását követelte meg. Az ember természetesen sokszor vétett a Törvények ellen, ilyenkor Isten nagyon haragudott rá és különböző büntetéseket szabott ki, például 40 évig vándorolhatott a sivatagban, hogy gondolkodjon, mit is tett és változtasson a viselkedésén. Tudod, mint Te akit anyu vagy apu a sarokba állított amikor rosszalkodtál.

Az új szövetség pedig Istennek azaz ígérete, hogy hajlandó megbocsátani azoknak, akik felé fordulnak teljes szívükből. Ennek az ígéretnek a közvetítője pedig Jézus, aki magára vállalta a büntetést, hogy mi helyre hozhassuk a kapcsolatunkat Istennel, megtapasztalhassuk Atyai szeretetét.

Friss híreink

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram