Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt,...

Feltöltve: 2023. szeptember 22.
Rovat:

Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek: Istenednek, az ÚRnak dicsőségére, Izráel Szentjének dicsőségére, hogy fölékesítsen téged. (Ézs 55,5)

Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön... (Ef 3,14-15)

Térdhajtás: a nyugati keresztény egyházban az Istent egyedül megillető imádás szent jele. Az ókori Keleten a királyokat megillető tisztelet formája volt. A Bibliában a tisztelet jele, az imádság gesztusa. A térdhajtás kifejezi az ember hódolatát, önátadását Isten irányában. Mai napunk igéje arra ösztönöz, hogy hajtsunk térdet, tiszta szívvel, tettre kész akarattal mondjuk: Mi Atyánk, legyen meg a Te akaratod!

Friss híreink

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram