Fenséges az Úr, magasságban lakik, betölti a Siont törvénnyel és igazsággal...

Feltöltve: 2024. március 7.
Rovat:

„Fenséges az Úr, magasságban lakik, betölti a Siont törvénnyel és igazsággal. Nyugodt lesz az életed, bölcsesség és ismeret teszi szabaddá és gazdaggá; az Úr félelme lesz a kincse.” (Ézs 33,5–6)

„Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt: eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével egyre gyarapodott.” (ApCsel 9,31)

Ezek a sorok arról beszélnek, hogy az evangélium, Isten országának a híre messzire jutott abból a jeruzsálemi szobából, ahová a tanítványok Jézus mennybemenetele után bezárkóztak. Júdea, Galilea, Samária. Ezekre a helyekre szétszóródtak a keresztyének az első üldözéskor, de az egyház erősödött, épült és terjedt annak ellenére, hogy üldözték a hit terjesztőit. Az emberek hallgatták Isten igéjét és a Szentlélek által erősödtek a hitben. Ez a békesség. Lehetnek nehezek a körülmények, de ha Isten vigyáz ránk, nem hagy el bennünket nyugalmunk lehet. Ennek megtapasztalása az istenfélelem. Ezt a tapasztalatot kell tovább adnunk, hiszen Isten ránk is ránk bízza azt a feladatot, hogy hirdessük igéjét. Melyet megtehetsz egy jó szó, egy mosoly, egy üzenet, egy ölelés formájában, csak ne késlekedj vele.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram