Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által,...

Feltöltve: 2023. június 5.
Rovat:

Az apák tanítják fiaiknak, hogy te hűséges vagy. (Ézs 38,19b)

Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. (Kol 2,6-7)

Pál apostolnak a kolossébeliekhez írt leveléből idéz a mai újszövetségi igénk. Kolossé Kisázsiában, az egykori római Ázsia provinciában fekvő kisebb városka volt. Elég csak egy futó pillantást vetni a térképre, és megállapíthatjuk, hogy Kolossénak a történelem során nem ligazán lehetett valami nyugodt élete. A népek országútja volt Kelet és Nyugat között, a vándorló népek, hettiták, kelták, görögök, perzsák és átvonuló hadseregek mind nyomot hagytak maguk után, hol pusztítást, hol néptöredékeket, hol pedig kulturális örökséget. A levél megírásának idején Kolossé a Római, császári birodalom része volt. A keresztyén közösség fiatal volt még. Nem sokkal azelőtt ismerték meg Jézus Krisztust, nem sokkal ezelőtt kapták meg egy új élet lehetőségét. A levélből megtudjuk, hogy a kolosséi keresztyének között tévtanítók léptek fel, s bár még semmi eredményt nem értek el közöttük Pál mégis szükségesnek tartja a keresztyén hitben való megerősítésüket. Mégis hogyan lehetséges ez, kérdezhették akkor és kérdezhetjük meg ma is. Az első, hogy lássák, hogy életük nagy fordulata már bekövetkezett, elfogadták Jézus Krisztust. De ne csak a róla szóló tanítást fogadják el, hanem éljenek is a szerint és legyen a hitük egyre erősebb. Ez csak úgy működhet és ez az üzenet  a számunkra is, hogy naponta találkozzunk Isten igéjével, mindig figyeljünk Rá. „Éljetek is őbenne” ne csak mond, hogy hiszel, hanem legyen mindennapi a Vele való kapcsolat, amit megtanultunk Tőle vagy Róla azt gyakoroljuk, alkalmazzuk is.

Friss híreink

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram