„Hadd tudja meg a föld minden népe, hogy az Úr az Isten, nincs más.” (1Kir 8,60)

Feltöltve: 2024. január 29.
Rovat:

„Hadd tudja meg a föld minden népe, hogy az Úr az Isten, nincs más.” (1Kir 8,60)

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek.” (Mt 28,19–20a)

Mi a keresztség? Hangzik el a konfirmáción a kérdés és gyorsan jön rá a felelet is: A keresztség nem egyszerűen víz, hanem Isten parancsolatával elrendelt és Isten igéjével együtt használt víz.” A válasz helyes, de mégis: Mi a keresztség? A keresztség az Istennel való életünk első állomása. Jézus a mennybemenetele elött a következőket mondja tanítványainak: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek.” Ez az úgynevezett missziói parancs, mellyel Jézus a vele lévő kapcsolatra hív bennünket, hogy Isten népének tagjaivá váljunk, az Ő ereje, szeretete járja át életünket, az Ő útmutatásai szerint éljünk.

Friss híreink

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram