Határtalanul - „Bethlen Gábor nyomában”

Feltöltve: 2014. május 23.

HATÁRTALANUL

„Bethlen Gábor nyomában”

A Határtalanul! program keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati felhívást hirdetett a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére.

A pályázat célja a magyarországi köznevelési intézményekben 7. évfolyamon tanuló, nappali rendszerű oktatásban részesülő diákok határon túli, magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása.

„A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja. Keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról” – olvashatjuk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján.

(A Határtalanul! program forrásai a Bethlen Gábor Alapból az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetébe kerültek át, a köztük létrejött megállapodás értelmében a Határtalanul! program lebonyolítója a továbbiakban az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.)

 

A Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola 7. évfolyamos diákjai közül negyvenen vehettek részt a határon túli tanulmányi kiránduláson a Határtalanul! pályázat segítségével. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 827 200 Ft-tal támogatta a „Bethlen Gábor nyomában” című tematikus utazásunkat. A program keretében Hunyad, Fehér, Kolozs és Bihar megyéken át kerestük fel Bethlen Gábor fejedelemségéhez kapcsolódó történelmi és kulturális emlékhelyeket. A tanulmányút központja a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium volt, mellyel iskolánk 16 éves gyümölcsöző testvériskolai kapcsolatot ápol.

A kirándulást megelőzően a gyerekek 5 fős csoportokban készültek 1-1 nap látnivalóiból, kiselőadások, prezentációk formájában - ahol lehetett, a tananyaghoz kapcsolódóan mutatták be a történelmi nevezetességeket.

Az előkészítő órák keretén belül először megfogalmazták, mit jelent az ország, a nemzet, a nemzetiség. A pályázat címének tanulói értelmezése után Erdély történelmének rövid áttekintése következett, részletesen megbeszélték Trianont és annak következményeit.
A rendhagyó magyar órán a kiránduláshoz kapcsolódó irodalmi témákat dolgozták fel a tanulók (Déva - Kőmíves Kelemenné, A nagyenyedi két fűzfa, Jókai munkássága), melyhez kapcsolódóan egyéni prezentációikat is bemutatták. A harmadik órán játékos feladatokon keresztül Erdély földrajzával ismerkedtek meg a gyerekek. Itt sokat dolgoztak csoportban a térképen is.

(Képek: Előkészítő óra)

Fakultatívan vállalt előkészítő tevékenységiskolai vetélkedő keretében zajlott és az előkészítő órák ismeretanyagára épült. Az előkészítő történelem, magyar és földrajz órákon elhangzott ismeretek alapján játékos formában versenyeztek a csoportok, de a gyerekek általános műveltségére is szükség volt a feladatok megoldásához. A vetélkedő célja az volt, hogy játékosan mélyítse el a tanulók történelmi, földrajzi és kulturális nevezetességeiről való ismereteit Erdélyről.

(Képek: Iskolai vetélkedő)

A tanulmányi kirándulásra 2014. május 5-9. között került sor.

Az 1. nap Marosillyén megemlékeztünk Bethlen Gábor születéséről, életútjáról, majd az emléktáblánál saját készítésű koszorút helyeztek el a gyerekek. Ezt követően Déva várának megtekintése, történetének megismerése, majd a Bethlen-kastélynál a reneszánsz építészet stílusjegyeinek tanulmányozása következett. A program végén rövid feladatlappal rögzíthették ismereteiket a gyerekek. 

A 2. nap „Nagyenyedé volt”. A nap folyamán végig a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium 7. évfolyamos tanulói és tanárai kísértek bennünket és mutatták be iskolájukat, városukat. Bár a program kicsit módosult az épület-felújítási munkálatok miatt, így is egy nagyon tartalmas, izgalmas, eseménydús nap elé néztünk. Az ideiglenesen bezárt Természettudományi és Iskolatörténeti múzeumokról csak az vendéglátó diákok beszámolóiból hallhattunk, az iskola bemutatása után a református Vártemplomot, a 48-as emlékművet és a Diákemlékművet néztük meg, majd egy közös testnevelés órán vehettek részt a gyerekek. Megemlékeztünk testvériskolai kapcsolatról a kezdetektől napjainkig, mely során akötődés egyre gazdagodott, szorosabbá vált. Megkoszorúztuk Bethlen Gábor szobrát, az Őrhegyről megtekintettük a várost, majd egy kis délutáni szabad program keretében ismerkedhettek, barátkozhattak a gyerekek. Este egy közös vetélkedővel mélyítették el az elhangzott ismereteket. A legmaradandóbb tevékenységek egyike volt ez a nap!

A 3. napon délelőtt Gyulafehérvár volt a cél , ahol a Majláth Líceum végzős diákja idegenvezetésével megnéztük a Székesegyházat, megemlékeztünk Hunyadi sírjánál, meglátogattuk a Várat, Bethlen Gábor egykori fejedelmi udvarát. A városnézéskor várostérkép segítette utunkat. Délután az ortodox kolostor megtekintése után a Remetei szikla-szorosban túráztunk, ahol természetvédelmi területen rendhagyó biológia- és földrajzórán is részt vehettek a tanulók. A nap zárása, az esti táncház, a baráti találkozás lehetőséget teremtett az újdonsült barátságok elmélyítésére is.

A 4. nap célállomása Torockó és Székelykő volt. A Néprajzi múzeum meglátogatása után sétáltunk a világörökség részét képező főtéren és környékén, majd a Székelykő megmászása következett. A csúcs meghódítása mindig erőfeszítést igényel, különösen itt, a „mészkővilágban”. A túra a „Nagy árkon” át kezdődött, és a gerincen keresztül Szentgyörgyön ért véget. Újabb rendhagyó biológia-, és földrajzóra következett az 1129 méteres magasságban. A szép kilátás, a helyi látványosságok, fényképezések, a „csúcs-csoki” kiosztása felejthetetlen élményekkel gazdagított bennünket. Élményekkel feltöltődve, kissé fáradtan érkeztünk az esti közös kulturális vetélkedőre, ahol a 4 nap ismereteit, tapasztalatait vehették számba gyerekeink a határon túli barátaikkal, a nagyenyedi gyerekekkel.

Az 5. nap a búcsúzással indult és a hazamenetel jegyében zajlott. Kolozsváron Mátyás király szobra, szülőháza, a Székesegyház a Bethlen-bástya és a Református Kollégium megtekintése közben az ismeretek elmélyítése a helyszíneken tartott beszámolókon keresztül valósult meg. Nagyváradon Bethlen Gábor útjától búcsúzva megnéztük a Várat, majd a buszon egy rövid Ki mit tud? játékkal összegeztük az elmúlt napokat.

(Képek: Tanulmányi kirándulás)

A tanulmányi kirándulást követő értékelő óra egy rövid értékeléssel kezdődött, melyben az előkészítő munkák, felkészítő órák és a tanulmányi kirándulás tapasztalatait, észrevételeit, a megvalósított célkitűzéseket fogalmaztuk meg. Az értékelést ppt. bemutatóval színesítették, amellyel felidézték a helyszíneket, látnivalókat és néhány emlékezetesebb pillanatot. Összegeztük az eddigi vetélkedőkben, kvízekben nyújtott csoportmunkákat.

(Képek: Értékelő óra)

Fakultatívan vállalt bemutató előadásunkat az utazáson részt nem vett 7. évfolyamosoknak és az egész 6. évfolyamnak tartottuk meg. Itt röviden beszámoltak a tanulmányúton részt vevő csoportok az előkészületekről és a kirándulás eseményeiről napi bontásban. Nagy élményt jelentett az itthon maradó tanulóknak is ez az élvezetes beszámoló.

(Képek: Bemutató előadás)

 

Előkészítő órát tartották:

Daróczi Csaba

Nyúlné Forgó Mária

Szabadiné Viszmeg Erzsébet

 

Kísérő pedagógusok:

Daróczi Csaba

Dudásné Kovács Erika

Nyúlné Forgó Mária

Udvarhelyi Attila

 

Nagyenyedi kapcsolattartók:

Bakó Botond

Kóbori Anikó

Lőrincz Helga

Szőcs Ildikó

Turzai Melán

Bethlen Gábor Kollégium nevelőtestülete

 

 

 

Friss híreink

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram