„Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez […].” (Zsolt 60,14a)

Feltöltve: 2024. május 27.
Rovat:

„Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez […].” (Zsolt 60,14a)

„Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul.” (Róm 12,1)

Biztosan ismeritek Dávid és Góliát történetét. Idézzük fel. A filiszteus nép megtámadta Izráel népét. Egy óriás termetű filiszteus mindennap kiállt, hogy harcra hívjon bárki a másik nép soraiból. Góliát mindenkinél magasabb, nagyobb volt, nehéz páncélt hordott. Volt kardja és lándzsája, testét pajzzsal védte. Nem mert kiállni ellene senki. Dávid fiatal pásztor fiú volt, a bátyjait ment meglátogatni a sereghez, mivel ők katonák voltak. Amikor meghallotta Góliát kihívását jelentkezet Saul királynál, hogy ő kiállna a hatalmas filiszteus ellen. Dávid nem húzott páncélt, csak gyűjtött öt követ, vette a tarisznyáját, a parittyáját és a pásztorbotját és indult Góliát ellen. Amikor az óriás meglátta Dávidod gúnyolni kezdte, de Dávid azt válaszolta, hogy ő bízik az Úr oltalmában, az majd megsegíti. Ekkor elhajított egy követ, mely a homlokán találta el hatalmas ellenfelét és az a földre zuhant. Dávid a kis pásztor legyőzte az óriás Góliátot. Hite megvédte őt is és Izrael népét is. Megvéd, megóv, megsegít téged, engem, mindannyiunkat. Nekünk is vannak nehézségeink, megpróbáltatásink, nehéz vizsgáink, dolgozataink, Isten mellénk is oda áll a küzdelmeinkben és segítségével hatalmas dolgokra vagyunk képesek. Bízzál!

Friss híreink

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram