Kiskunvíz

Feltöltve: 2022. február 2.

Természettudományos szakkör „lazító” programjai – Üzemlátogatás Kiskunhalason a KISKUNVÍZ Kft-nél

A kialakult járványügyi helyzet sok akadályt gördített a természettudományos tehetséggondozó szakkör megvalósításának folyamatába. 2022. 01. 21-én végre megvalósíthattuk az NTP-MTTD-20-0150 pályázat utolsó programelemét, és eljutottunk Kiskunhalasra a Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft-hez.

A Társaság elsődleges célja Kalocsa, Kiskőrös és Kiskunhalas valamint ezek földrajzi körzete lakosságának, intézményeinek, iparának egészséges ivóvízzel való ellátása, valamint a keletkezett szennyvizek elvezetése, tisztítása és annak a természeti környezetbe történő visszavezetése. Az alaptevékenység végzése során kiemelt figyelmet fordítanak a környezet védelmére, lehetőséghez mérten a legkisebb környezetterhelésre. Mind a víztermelés, vízelosztás mind a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás tekintetében szem előtt tartják a fenntartható fejlődést.

Először Rapavi Réka telepvezető mutatta be a szennyvíztisztító telepet, az ott zajló folyamatokat. Megtudhattuk, hogy a lakosságtól és a gazdálkodó egységektől elvezetett szennyvíz gravitációs csatornákon, átemelő szivattyúk segítségével kerül a szennyvíztisztító telepre. A csatornahálózaton, és kisebb mennyiségben, tartálykocsikban beérkezett szennyvíz mechanikai és biológiai tisztítás után kerül a befogadókba. Megnézhettük, hogy milyen szennyeződések kerülnek a szennyvízbe, hogyan lehet azokat kiszűrni, ártalmatlanítani.

Üzemlátogatásunk a KISKUNVÍZ Kft III. sz. Vízmű telepére vezetett, ahol Nemes György ivóvízágazati üzemvezető elmondta, hogy a település vízellátását 11 db mélyfúrású kút biztosítja. A kutak által termelt víz tisztítására 2 db vas-, mangán-, arzén- és ammóniummentesítő technológia létesült. A termelt víz a tisztítást követően ivóvíz tározó medencébe, majd a települési elosztóhálózatba, illetve a településen elhelyezett víztoronyba kerül.

Halasmédia által készített híradós anyag, melyet a szennyvíztisztító telepi látogatásról készítettek, az alábbi Google Drive linken keresztül érhető el és tölthető le: Üzemlátogatásunk a KISKUNVÍZ Kft III. sz. Vízmű telepén.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram