Igazgatói köszöntő

„Nem az a mi világunk, amit el kell fogadnunk, hanem amit megteremtünk magunknak!”
(Ranschburg Jenő)

Tisztelt Szülő, Tisztelt Érdeklődő!

A Magyarországi Evangélikus Egyház segítő jobbját elfogadva, a soltvadkerti gyermekek neveléséért, oktatásáért felelősséggel tartozó közös szándékkal, akarattal létesített, ökomenikusság jegyében működő iskolánk alapdokumentuma hivatott lefektetni mindazokat az alapelveket, célokat, programokat, feladatokat, melyek rövid, közép és talán hosszú távra meghatározzák pedagógiai tevékenységünket. Ezzel megteremtve a lehetőségét annak, hogy vallási hovatartozás nélkül, de a keresztyén hitvallás, szeretet szellemiségében minden tanulónk számára a lehető legtöbbet adhassuk egyéniségének, képességeinek eredményes és hasznos kifejlesztéséhez.

Bízom abban, hogy pedagógiai programunk nemcsak szépen zengő szavak, mondatok, fikciók halmaza, hanem tartalommal teli, a gyakorlatban megvalósuló és megvalósítandó követelményekhez útmutatást adó, azokat közvetítő kézikönyv, melynek használata egyformán fontos diáknak, szülőnek, nevelőnek és az intézményünk valamennyi partnerének, támogatójának!

Adjon az Isten erőt, szakértelmet, alázatos szorgalmat és elhivatottságot a mindennapi munkánk, valamint a terveink, az elképzeléseink sikerre viteléhez!

Soltvadkert, 2012. 09. 01.

                                                                               Udvarhelyi Attila igazgató

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram