Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk...

Feltöltve: 2023. június 15.
Rovat:

Többé nem rejtem el orcámat előlük, mert kitöltöm majd lelkemet Izráel házára - így szól az én Uram, az ÚR. (Ez 39,29)

Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. (Róm 8,16)

Az Apostoli Hitvallást mindenki ismeri, hiszen rendszeresen imádkozzuk, rendszeresen mondjuk, hogy „Hiszek Szentlélekben”. Igen rendszeresen mondjuk, de tudjuk azt, hogy mit értünk ez alatt? Ez nem az a lélek, amelyet az ember birtokol. Le kell szögezni az emberi lélek nem azonos az isteni lélekkel. Isten Lelke és az emberi lélek két külön dolog. Mózes első könyvének elején a teremtéstörténetben azt olvassuk: „Isten lelke lebegett a vizek felett." A Szentlélek adta a prófétáknak a gondolatot és a bátorságot, hogy azokat el is tudják mondani. A Szentlélek által fogant Jézus Mária méhében, a Szentlélek töltötte be az apostolokat pünkösd ünnepén. Szentlélek nélkül nincs hit. Pál apostol így fogalmaz: „Szívünkbe áradt Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által” Keresztyénné csak Isten Lelke tehet minket. Bárhol, bármikor, bárkiben jelen lehet és cselekedhet. Az ige által megszólít bennünket, vigasztalást, bátorítást ad, reménységgel tölt el, általa érezzük „,hogy Isten gyermekei vagyunk”.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram