Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy...

Feltöltve: 2022. október 3.
Rovat:

Jaj annak, aki perbe száll alkotójával, bár csak egy a földből készült cserépedények között! Mondhatja-e formálójának az agyag: Mit csinálsz? (Ézs 45,9)

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. (Mt 6,9-10)

Luther Márton azt mondta az imádságról: A Hiszekegyből tudjuk, mit kell hinnünk. De mit kell tennünk? Imádkozni kell, mert kevés az erőnk. –Az imádságokban mondhatunk bármit, de a Miatyánk szövegével nem tévedünk, mert Jézus mondta. Hogyan is épül fel ez az imádság? Luther a kis kátéban a következőképpen magyarázza:

A megszólítás – Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben! Mit jelent ez? Isten ezzel arra biztat minket, hogy higgyük, hogy Ő igazán Atyánk, mi pedig igazán gyermekei vagyunk, és ezért bátran és teljes bizalommal kérjük Őt, mint a gyermekek édesapjukat.

Az első kérés – Szenteltessék meg a Te neved! Mit jelent ez? Isten neve amúgy is szent, mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy nekünk is szent legyen. Hogyan történik ez? Ha Isten igéjét tisztán és igazán tanítják, és mi aszerint szentül élünk Isten gyermekeihez illően. Erre segíts minket, szerető mennyei Atyánk! Aki pedig nem úgy tanít és él, ahogyan Isten igéje tanítja, az megszentségteleníti közöttünk Isten nevét. Ettől őrizz meg minket, mennyei Atyánk!

A második kérés – Jöjjön el a Te országod! Mit jelent ez? Isten országa eljön magától, kérésünk nélkül is, mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy hozzánk is eljöjjön. Hogyan történik ez? Ha a mennyei Atya Szentlelkét adja nekünk, hogy kegyelméből higgyünk szent igéjének, és istenesen éljünk itt ideig és ott örökké.

A harmadik kérés – Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is! Mit jelent ez? Isten jó és kegyelmes akarata meglesz imádságunk nélkül is, mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy bennünk is meglegyen. Hogyan történik ez? Ha Isten megtör és meggátol minden gonosz szándékot és akaratot, amely nem engedi Isten nevét megszentelni és országát hozzánk jönni. Ilyen az ördögnek, a világnak és testünknek akarata. Ellenben megerősít és szilárdan megtart minket igéjében és a hitben életünk végéig. Ez az Ő kegyelmes és jó akarata.

A negyedik kérés – A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! Mit jelent ez? Isten kérésünk nélkül is ad mindennapi kenyeret, még a gonoszoknak is, mégis kérjük ebben az imádságban, hogy ezt velünk megláttassa, és ezért hálaadással vegyük mindennapi kenyerünket. Mi a mindennapi kenyér? Mindaz, ami a test és élet fenntartására és táplálására kell, mint például: étel, ital, ruházat, lábbeli, ház, gazdaság, szántóföld, barom, pénz, anyagi javak, derek házastárs, derék gyermekek, derék háznép, tisztességes és hűséges felsőbbség, jó kormányzat, jó időjárás, béke, egészség, közrend, becsület, jó barátok, megbízható szomszédok és ezekhez hasonlók.

Az ötödik kérés – És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek! Mit jelent ez? Azt kérjük ebben az imádságban, hogy a mennyei Atya ne nézze bűneinket, és miattuk ne tagadja meg kéréseinket; mert mindabból, amit kérünk, semmire sem vagyunk méltók vagy érdemesek; mégis kérjük, hogy mindezt kegyelemből adja meg nekünk, mert naponta sokat vétkezünk, és bizony csak büntetést érdemlünk; ugyanígy mi is szívesen megbocsátunk és jót teszünk azokkal, akik vétkeznek ellenünk.

A hatodik kérés – És ne vígy minket kísértésbe! Mit jelent ez? Isten senkit sem kísért, mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy Isten őrizzen és tartson meg minket, hogy az ördög, a világ és testünk meg ne tévesszen, és ne vigyen minket téves hitbe, kétségbeesésbe, vagy más nagy gyalázatba és bűnbe; ha pedig ilyesmi mégis megkísértene minket, végre felülkerekedjünk és miénk legyen a győzelem.

A hetedik kérés – De szabadíts meg minket a gonosztól! Mit jelent ez? Mindent összefoglalva azt kérjük ebben az imádságban, hogy a mennyei Atya szabadítson meg testet, lelket, javakat és becsületet rontó mindenféle gonosztól, ha pedig eljön a halál órája, adjon üdvösséges véget, és vegyen magához kegyelmesen e földi nyomorúságból a mennybe.

A befejezés – Ámen. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy legyek bizonyos abban, hogy a mennyei Atya ezeket a kéréseket szívesen fogadja és meghallgatja, mert Ő maga parancsolta, hogy így imádkozzunk, és megígérte, hogy meghallgat minket. Ámen, Ámen azt jelenti: Igen, igen, úgy legyen!

Friss híreink

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram