Örök szövetséget kötök velük: nem fordulok el tőlük, mindig jót teszek velük... (Jer 32,40)

Feltöltve: 2023. november 16.
Rovat:

Örök szövetséget kötök velük: nem fordulok el tőlük, mindig jót teszek velük... (Jer 32,40)

Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. (1Jn 4,9)

Szövetség ember és ember, népek, országok között egymás érdekeinek a kölcsönös védelmezésére, egymás támogatására és bizonyos területeken való együttműködésére irányul. Mindenki kötelezettséget vállal és egyenrangúnak tekintik egymást. Ettől eltér a szereteten alapuló szövetség, például a barátok között. Ezek a szövetségek biztosan felbontásra kerülnek, ha valamelyik fél megszegi a vállalt kötelezettségét, nem teljesíti a feladatát, vagy visszaél a másik bizalmával. Az Istennel kötött szövetség más, a Vele szövetséges embert a hűtlensége, törvényszegései ellenére sem bünteti. Nem mond le róla, állhatatos hűséggel viszonyul hozzá, Ő soha sem szegi meg ígéreteit, nem bontja fel a velünk kötött szövetségét.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram