Soltvadkerti diákok tanulmányi kirándulása a Partiumban

Feltöltve: 2023. május 24.

A „hepehupás” Szilágyságtól az intelligens házig

2023. május 14-19-ig a 7. évfolyamos vadkerti diákok Sarmaságban jártak a „Határtalanul!” pályázat segítségével. A pályázatunk tematikus célja a Partiumban található magyar történelmi és irodalmi emlékhelyek felkeresése, valamint a határon túli magyarokkal való kapcsolat ápolása.

A kirándulást hosszas előkészületek előzték meg. A gyerekek az osztályfőnökök: Darócziné Mátrai Enikő, Gurzó Lászlóné vezetésével csoportokban készültek fel 1-1 nap látnivalóiból, nevezetességeiből. Nagy Melinda tanárnő a Partium történelmi hátterét dolgozta fel a gyerekekkel. Gurzó Lászlóné tanárnő segítségével a térség irodalmi óriásainak életét és költészetét elevenítették fel  Petőfi Sándor, Ady Endre és Arany János művein keresztül.

Udvarhelyi Attila igazgató úr vezetésével indult el a 39 diákból és tanáraikból /Darócziné Mátrai Enikő, Gurzó Lászlóné, Udvarhelyiné Jakó Krisztina/ álló küldöttségünk. Utazásunk során útba ejtettük Nagykárolyt, ahol Petőfi Sándor és Szendrey Júlia megismerkedett a megyebálon. Megcsodálhattuk az itteni kastélyt, és meghallgattuk a történetét is. Majd az Erdődi várban szomorúan tapasztaltuk, hogy Szendrey Júlia születési helyén Petőfi és Júlia emlékét kevéssé őrizték meg, sőt nagyon szűkös a magyar nyelvű tájékoztatás is. Este érkeztünk meg Sarmaságba, ahol meleg, baráti fogadtatásban volt részünk, Székely Csaba igazgató úr személyesen fogadott bennünket. A szállásunkról és az étkezésünkről a legjobbakat tudom említeni, hálás köszönetünk ezért a vendéglátogatóinknak.

Természetesen sor került személyes találkozásra is a határon túl élő magyarsággal. Egy napot töltöttünk a sarmasági általános iskolában. A vadkerti és sarmasági gyerekek közös órákon vettek részt, ahol közös csoportokban dolgoztak. Ezt barátságos fiú és lány foci-és kézimeccsek követték. Majd Katona Szabolcs: Héjanász a hepehupán című filmjét néztük meg, ami Ady Endre ifjúkoráról szól. A helyszínek, a rendező, de még a szereplők is ehhez a tájékhoz kapcsolódnak. Este először a vadkerti diákok kis műsorral kedveskedtek, majd a sarmasági iskola néptánccsoportja fergeteges néptáncbemutatót tartott. Örömmel újságolták, hogy nemrégen Magyarországon az Erkel Színházban léptek fel. Ezután pedig a táncházban roptuk a táncot együtt mi magyarok határon innenről és határon túlról. A gyerekek úgy összebarátkoztak, hogy elhatároztuk, hogy ittlétünk alatt még meglátogatjuk őket.

Másnaptól Horváth József tanár úr kalauzolt bennünket a kirándulás végéig. Kiemeljük és megköszönjük a tanár úr gondos, lelkiismeretes és kedves vezetését! A napunkat mindig játékos kvízkérdésekkel kezdtük az előző nap látnivalóiból, élményeiből, ahol tárgyjutalmat/cukrot, csokit/ lehetett nyerni. Ez a játék népszerű volt a gyerekek körében, és az is kiderült, hogy mennyire figyeltek előző nap. Örültünk, hogy sok jutalmat tudtunk kiosztani. ,Először Zilahon a Szilvania Főgimnáziumba látogattunk el, amely Ady kedves iskolája volt, és az intézmény sokáig Ady Endre nevét viselte. Itt László László tanár úr fogadott bennünket, aki A gimnázium 400 éve című könyv szerzője is egyben.  Megtudtuk, hogy ebben a gimnáziumban 1-1 évfolyamon 8 osztályt indítanak, amelyből évfolyamonként 2-2 osztály magyar nyelvű. Az iskola erőssége a matematika, informatika tagozat, de megtalálhatók a két tannyelvű osztályok is. A gimnázium dísztermében Vida Dorka szívhez szólóan elszavalta Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba című versét. Ezután utunk a Prefektusi Palotába vezetett, ahol Dari Tamás, Szilágy megye prefektusa/kormányzója/ és Tóth Ádám fogadott bennünket nagy-nagy szeretettel. Mindketten sarmasági származásúak, a prefektus urat már korábbról ismerjük, ő korábban a sarmasági iskola igazgatója is volt. Megtudtuk tőle, hogy a Prefektusi Palota intelligens ház,  elmagyarázták és bemutatták nekünk ezt a csúcstechnikát, amin a gyerekekkel együtt elámultunk. Elgondolkodtató, hogy honnan hova vezet ennek a térségnek a fejlődése. Ady Endre „hepehupás” Szilágyságnak nevezte, ami az elmaradottságot is szimbolizálja, most pedig mi magyarországiak itt hallunk, látunk először intelligens házról. Utunkat Kolozsváron folytattuk, ahol megcsodáltuk Fadrusz János: Mátyás király szobrát. Lenyűgöző volt a Szent Mihály templom. A kolozsvári református templomban szemügyre vettük Európa legnagyobb címergyűjteményét. Ezt a napot a Házsongárdi temetőben tett sétával fejeztük be.

A negyedik napon az eső miatt módosítani kellett a programunkon. Sajnos éppen a várva várt túrák maradtak el, amit a gyerekekkel együtt nagyon sajnáltunk. Zsibón megnéztük a romos Wesselényi kastélyt. Megtudtuk, hogy az örökösöktől nagynehezen  a magyar államnak sikerült megvásárolni a kastélyt, ám a román állam beperelte a magyar államot az elővásárlási jogára hivatkozva. Nagyon szomorúak lennénk, ha ez az épület is hasonló sorsra jutna, vagyis összedőlne, mint Ady nagynénjének szilágylompérti háza. Utunkat Nagybányán a Csillagvizsgálóban folytattuk, ahol két érdekes kisfilmet néztünk meg a bolygókról, csillagképekről és műholdakról.  Ezután következett a koltói kastély, ahol Petőfi és Szendrey Júlia a mézesheteit töltötte Teleki Sándor gróf kastélyában. Az épület és múzeum igazgatója elmesélte a kastély történetét napjainkig. Azt is megtudtuk tőle, hogy 2 éve újították fel, amihez elismeréssel gratulálunk, mert nagyon igényes, szép munka. Kinéztünk az erkélyről, ahonnan a költő a Szeptember végén című versét írta. Igazán méltó a panoráma a vers soraihoz.

Az ötödik napon Szilágysomlyón a Báthory vár és család történetével  ismerkedtünk meg Vida János tanár úr érdekes beszámolójából, majd a Zsinagógában az itteni zsidóság tragédiáját mesélte el nekünk. Ezután a környék szépen felújított, híres református templomait kerestük fel. Szilágysomlyón fűtött padokból hallgattuk Udvarhelyiné Jakó Krisztina rövid áhítatát, majd a gondnok úr szavait az összetartó gyülekezetükről, amit a gondosan ápolt parókiakert is bizonyít. A somlyóújlaki Árpád-kori templomban Szegi Máté lekész úr felébresztette a gyerekeink lelkesedését a templom 800 éves története iránt. Szilágylompérton Bogya Árpád tiszteletes úrral fejtettük meg a templom kazettáinak titkát. Ígéretünket betartva este a gyerekeink együtt játszottak a sarmasági diákokkal az iskola udvarán, néhányan közülük még a szállásunkra is követtek bennünket, mert úgy összebarátkoztak a gyerekek. Nagyon nehéz volt a búcsúzás mindkét oldalon, mert a gyerekek könnyekkel küszködtek. Az adott némi vigaszt, hogy ősszel újra találkozhatnak egymással, de akkor már Magyarországon.

Az utolsó napon kissé fáradtan és szomorúan vettek búcsút a vadkerti diákok a vendéglátóiktól. A hazafelé vezető úton útba ejtettük Nagyváradot, ahol a felújítások miatt rövid sétát tettünk a városban. Nagyszalontán a Csonkatoronyban érdeklődve néztük a költőóriáshoz méltó színvonalas kiállítást, és hallgattuk idegenvezetőnk érdekes előadását. Majd felkerestük Arany János szülőházának 4. mását, ugyanis az előző három a tűz martaléka lett.

A partiumi kirándulásunkat összegezve, megismertük ennek a régiónak magyar vonatkozású irodalmi és történelmi emlékeit. Ez a terület az elmúlt évek alatt óriási fejlődésen ment keresztül, a hepehupás Szilágyságtól eljutott az intelligens házig. Ez talán köszönhető az itt élő emberek tehetségének, szorgalmának, összefogásának és nem utolsó sorban baráti kapcsolatainak.

Kiemeljük még egyszer, és megköszönjük azt a szeretetteljes fogadtatást, amellyel a kirándulás során fogadtak bennünket a Szilágyságban élő magyar honfitársaink. Abban a reményben búcsúztunk el, hogy az itt kialakult barátságok tovább erősödnek, feltétlenül tovább kell ápolnunk őket!

Befejezésül álljanak itt Beke György szavai a szilágysági tájról:

„Elő van írva a kezdet. Maga a természet írta elő, amikor a tájat megteremtette. Egymásra szabadítva hegyeket, dombokat, hogy mind egyre összeugorjanak, de békítve is őket, hogy szorításuk elernyedjen, ölelés váljék belőlük.”

                                                                                    Gurzó Lászlóné

                                                                              Darócziné Mátrai Enikő

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram