Úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: …

Feltöltve: 2022. november 22.
Rovat:

Megőrzi ő híveinek életét, kimenti őket a bűnösök kezéből. (Zsolt 97,10b)

Úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái: ... verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fáradozásban, átvirrasztott éjszakákban, böjtölésben ..., dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint meghalók és íme, élők… (2Kor 6,4-5.8-9)

A korinthusi gyülekezet tagjai közül többen többször Pál apostol ellen fordultak, mert hittek az álpróféták beszédeinek, akik Pált csalással, megbízhatatlansággal vádolták. Ezekre a vádakra válaszul írja saját szolgálatának védőbeszédét. Pál szelíd szeretettel, de mégis határozottan mondja, hogy valójában nincs semmi valós okuk, hogy az ő szolgálatát és személyét támadják, semmibe vegyék, elutasítsák, kitárja előttük életét, szolgálatát, szívét, hogy elutasítsa a vádakat. A mi életünk abban hasonlíthat az apostol által bemutatotthoz, hogy mások bennünket is megítélnek, sokszor hamis vádakkal illetnek rosszindulatú pletykák alapján. Ilyen megpróbáltatások és viharok idején is meg kell maradnunk jónak és nem a gonoszság fegyvereit kézbe venni, ezzel is bizonyítva, hogy keresztényi életet élünk, mint ahogyan azt Pál is tette a sok nehézsége ellenére.

Friss híreink

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram