Egyetlen nap alatt fogom eltörölni ennek az országnak a bűneit is!...

Feltöltve: 2023. május 5.
Rovat:

Egyetlen nap alatt fogom eltörölni ennek az országnak a bűneit is! (Zak 3,9c)

Mert ő [Jézus Krisztus] engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűnéért is. (1Jn 2,2)

Az engesztelés két fél megromlott kapcsolatának helyreállítása. A Bibliában ez Isten és ember kapcsolatának helyreállítását jelenti. Kezdetben az ember különböző ajándékokkal, áldozatokkal próbálta csendesíteni Isten haragját. Gondoljunk például a jeruzsálemi templomban bemutatott illatáldozatra. Az Újszövetségben az engesztelés már nem ezt jelenti. Az ember saját maga erejéből, saját tettekkel képtelen Isten haragját lecsendesíteni. Ezért küldte Isten Jézus Krisztust a világba, hogy tökéletes engesztelő áldozat legyen a bűneinkért. Csak ő volt képes megbocsátást szerezni az ember számára Istennél. Az Ő halála a kereszten az egyetlen eszköz ehhez.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram