Határtalanul 2024

Feltöltve: 2024. június 19.

2024. április 14-19-ig a 7. évfolyamos vadkerti diákok Nagyenyeden jártak a „Határtalanul!” pályázat segítségével. A pályázatunk tematikus célja, hogy tanulóink megismerjék Nagyenyed és környékén a szórvány magyarság életét, kultúráját, a történelmi és irodalmi múltunkat, s az így szerzett élményekkel egy egészséges nemzeti öntudatot alakítsunk ki bennük. Nagyenyeden közös programokat valósítottunk meg a Bethlen Kollégium hasonló korú diákjaival erősítve a testvériskolai kapcsolatunkat. A kirándulást hosszas előkészületek előzték meg. A gyerekek az osztályfőnökök: Eilerné Hollós Ildikó, Hegyi Gabriella és Ujvári Gábor vezetésével csoportokban készültek fel 1-1 nap látnivalóiból, nevezetességeiből. Ezeket a beszámolókat mindig a buszon megérkezés előtt osztották meg a többiekkel. Az utazás előtt 2024. április 8-án tartottuk az előkészítő órákat. Nagy Melinda és Szabadiné Viszmeg Erzsébet történelem szakos tanárok megismertették a gyerekekkel Erdély történelmi és kulturális nevezetességeit. A tanulókkal tisztáztuk a nemzet, nemzetiség, ország fogalmát.

Udvarhelyi Attila igazgató úr vezetésével indult el az 50 diákból és tanáraikból / Eilerné Hollós Ildikó, Hegyi Gabriella, Szabadiné Viszmeg Erzsébet, Udvarhelyiné Jakó Krisztina/ álló küldöttségünk. Utazásunk során első megállónk Marosillye volt, ahol megtekintettük Bethlen Gábor szülőházát. Az idegenvezető előadása után egy kis filmet is megnéztünk. Majd egy koszorút helyeztünk el, tisztelegve a legnagyobb erdélyi fejedelem emléke előtt. Utunk ezután Dévára vezetett. Megismertük a vár történetét és a hozzá kapcsolódó székely népballadát is. Fogaskerekűvel felmentünk a várba, ahol tettünk egy sétát. Lefelé gyalog jöttünk, gyönyörködtünk a természet szépségeiben.

Estére megérkeztünk Nagyenyedre, ahol elfoglaltuk a szállásunkat. Másnap reggel a Bethlen Gábor Kollégiumba mentünk, ahol Kerekes tanár úr 7. évfolyamos osztálya fogadott minket. Megtekintettük az iskolamúzeumot és a kollégium könyvtárát és irattárát, ahol a kiállított tárgyak segítségével időutazást tettünk a múltba. Az iskola nyugalmazott fizika tanára és a diákok meséltek nekünk a nagymúltú Bethlen Kollégium életéről, történetéről. Ezután tanulóink tanórákon vettek részt. Ének órán a nyolcadikosok már a ballagásra készültek és a ballagási dalokat gyakorolták. Óriási és felemelő élmény volt számunkra zongorakísérettel a nagyenyedi diákokkal együtt elénekelni az „Ugye, mi egy vérből valók vagyunk” és a „Mesélek a bornak” című slágereket. Ezen felemelő pillanatok után adóztunk őseink emlékének. Megkoszorúztuk a kollégium névadójának, Bethlen Gábornak a mellszobrát az iskola udvarán. Az ebédlőben elfogyasztottuk az ebédet, utána közös sportprogram következett a sportpályán. Fociztak a fiúk és volt néhány vállalkozó kedvű lány is, aki rúgta a labdát. A mérkőzés végén nagyon szoros 4:3 eredmény született a nagyenyediek javára. Ezután felmentünk az Őrhegyre, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik az egész városra. Miután kipihentük magunkat, Szilágyi Róbert tánctanár vezetésével táncolni invitáltak bennünket. A táncházban roptuk a táncot együtt mi magyarok határon innenről és határon túlról.

Kedden reggel Szászsebesre indultunk. Városi sétánk alkalmával megtekintettük a román stílusú templomot. Majd ellátogattunk a Fejedelmek Házához, ahol Szapolyai János utolsó napjait töltötte. A délutánt Gyulafehérváron töltöttük. Megnéztük a Szent Mihály-székesegyházat. Megemlékeztünk a Hunyadiakról, akik közül többen is itt leltek végső nyugalomra: Hunyadi János, valamint ugyanilyen nevű testvére, illetve nagyobbik fia Hunyadi László. Később megtekintettük Bethlen Gábor egykori erdélyi fejedelem udvarát.
Visszaérkezés után tettünk egy sétát Nagyenyeden. Találkoztunk Szőts Ildikó igazgató asszonnyal. Többször is meséltek nekünk Nagyenyed történelméről, pusztulásairól. Felkerestük a történelmi emlékhelyeket, a református templomot, katolikus templomot, a Diákemlékművet. A nagyenyedi Diákemlékmű az 1704-ben a városra törő, fosztogató-gyújtogató labancok ellen harcoló kollégiumi diákoknak állít emléket. A hagyomány szerint az elesett diákokat ide temették.

Szerdán utaztunk Torockóra. Sétáltunk a világörökség részét képező főtéren és környéken. Megnéztük a vajort, a vízimalmot. Megcsodáltuk a falu építészeti sajátosságait, tanulmányoztuk a parasztházak jellegzetességeit. Ellátogattunk a helyi általános iskolába, az igazgatónő fogadott minket. Elmondta, hogy az iskolában összevont osztályok működnek, mert egyre kevesebb a gyermek. Az iskola épületébe is behívott bennünket, így módunk volt látni, milyen körülmények között tanulnak a határon túli társaink. Ezután megtekintettük a Néprajzi Múzeumot, illetve az unitárius templomot.

Csütörtökön a tordai sóbánya volt az első programunk. Ezen a napon néhány nagyenyedi diák is elkísért minket. Idegenvezető segítségével ismertük meg a só kitermelésének és feldolgozásának folyamatát. Délután Kolozsvárra utaztunk, ahol ellátogattunk Mátyás király szülőházához. Megnéztük a Szent Mihály - templomot is, illetve a templom előtt lévő monumentális Fadrusz János alkotta Mátyás király emlékművet. Este közös szabadprogram volt a nagyenyedi és soltvadkerti gyerekek számára. A gyerekeink együtt játszottak és jól összebarátkoztak a nagyenyedi diákokkal. Nehéz volt a másnapi búcsúzás mindkét oldalon, néhányan nagyon meghatódva vettek búcsút egymástól. Az adott némi vigaszt, hogy talán nem is kell sokat várni az újabb találkozásra Soltvadkerten a Szüreti Fesztiválon.

 Pénteken elindultunk haza. Első megállónk Vajdahunyad volt, ahol megnéztük a várat. Ez a vár már a Hunyadiak kormányzósága alatt is létezett. Később Bethlen Gábor idejében is jelentős építési periódus formálta az arculatát. A budapesti Vajdahunyad vára jelentős részben ennek az Erdélyben lévő vajdahunyadi vár részleteinek utánzatából áll. Utunk során Aradon tettünk még megállót, ahol megkoszorúztuk az aradi vértanúk szobrát és csendes megemlékezésssel adóztunk elődeink emlékének. Az esti órákban érkeztünk haza.

2024. május 6-án tartottuk az értékelő órát. Az értékelő munka során az előkészítő munkák, felkészítő órák és a tanulmányi kirándulás tapasztalatait fogalmazták meg a résztvevők.  Június 4-én tartottuk a témanapot. Kisebb csoportokban a tanulók egy tablót és egy fogalmazást készítettek arról, hogy mit jelent számukra a "Nemzeti összetartozás- Határtalanul" fogalomkör beleépítve a nagyenyedi tapasztalatokat is. Később komplex vetélkedő keretében Magyarországgal és a Kárpát- medencével kapcsolatosan, történelmi, földrajzi, matematikai, néprajzi és társadalomismereti feladatokat oldottunk meg. A tablókból és a fogalmazásokból egy kiállítást készítettünk, amit az iskola minden tanulója meg tudott tekinteni.

Friss híreink

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram